Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu                                                  Strona główna | Kontakt

Spotkanie ewaluacyjne dla II grupy BO projektu w 2015r.
Dodano: 25.09.2015

W dniu 24 września 2015r. w Hotelu ATENA w Mielcu odbyło się spotkanie ewaluacyjne w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu systemowego POKL. Wzięła w nim udział druga a zarazem ostatnia  grupa Beneficjentów Ostatecznych, ich opiekunowie oraz zespół projektowy.

Było ono okazją do podsumowania działań podejmowanych zarówno przez beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie jak i przez zespół projektowy. Po przywitaniu wszystkich zebranych przez panią Beatę Kardyś, działającą z upoważnienia dyrektora PCPR, głos zabrała pani Anna Dyndor - kierownik projektu, która przedstawiła prezentację multimedialną obrazującą cały przebieg realizacji projektu oraz poszczególne formy wsparcia, z których mogli skorzystać beneficjenci ostateczni. Następnie kilku beneficjentów ostatecznych podzieliło się z zebranymi swymi odczuciami, przeżyciami, wspomnieniami z form wsparcia, w których uczestniczyli. Był to moment na podsumowanie nie tylko tych ostatnich kilku miesięcy realizacji projektu, kiedy to wsparciem objęta była ostatnia grupa uczestników projektu, ale tak właściwie wszystkich lat realizacji projektu. Pani kierownik projektu przybliżyła zebranym ogrom działań, które były podejmowane przez 8 lat realizacji projektu, a w których uczestniczyło łącznie 1011 Beneficjentów Ostatecznych. Po tym rozpoczęła się druga część spotkania. W jej trakcie beneficjenci ostateczni podpisywali oceny realizacji umów, wypełniali ankiety ewaluacyjne oraz skorzystali z cateringu. W ten sposób zespół projektowy zakończył 8-letni okres realizacji projekty systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Turnus rehabilitacyjny – II grupa BO
Dodano: 14.09.2015

W dniach 28.08.2015r. - 10.09.2015r. Beneficjenci Ostateczni Projektu uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym, będącym instrumentem aktywizacji zdrowotnej.

Odbywał się on w Sanatorium Uzdrowiskowym PIAST w Iwoniczu Zdroju i uczestniczyło w nim 31 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów. W czasie trwania turnusu uczestnicy brali udział w zajęciach objętych programem usprawniająco-rekreacyjnym. Korzystali z zabiegów leczniczych według zaleceń lekarza. Ponadto w czasie wolnym uczestniczyli w wieczorkach tanecznych, prelekcjach, ogniskach ze wspólną zabawą, w wycieczkach pieszych bądź autokarowych po okolicach, zajęciach manualno-plastycznych, spotkaniach z prelegentami. Udział w zajęciach rehabilitacyjnych, sportowych, kulturalnych wpłynął korzystnie na poprawę stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej uczestników. Zajęcia te pomogły również w kształtowaniu zaradności osobistej i pobudzeniu aktywności społecznej i integracji.

 

Zapytanie ofertowe - spotkanie ewaluacyjne wrzesień 2015r.
Dodano: 02.09.2015

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie spotkania ewaluacyjnego w Mielcu dla ok. 52 osób (tj. osób niepełnosprawnych w tym m.in. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz przy pomocy kul,  opiekunów osób niepełnosprawnych oraz zespołu projektowego). W sporządzonej ofercie cenowej proszę uwzględnić koszt wynajęcia sali wyposażonej w rzutnik multimedialny i ekran oraz przygotowanie cateringu dla uczestników spotkania ewaluacyjnego.

TREŚĆ  ZAPYTANIA I  FORMULARZ  OFERTY

 

Zakończenie kursu „Podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office” – II grupa
Dodano: 19.08.2015

W dniu 13.08.2015r. zakończył się kurs „Podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office". Odbywał się on w dniach 09.07.2015r. - 13.08.2015r. w siedzibie firmy Wektor Consulting s.c. w Mielcu. Uczestniczyło w nim 5 Beneficjentów Ostatecznych.

 

Uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną z podstaw użytkowania komputerów oraz praktyczne umiejętności z zakresu przetwarzania tekstów (Word, Power Point), korzystania z arkuszy kalkulacyjnych (Excel), pracy w systemie Windows, operacjach na plikach i folderach. Opanowali podstawy poruszania się po Internecie oraz korzystania z jego możliwości (przeglądanie stron www, komunikacja, zakładanie adresu e-mail, wyszukiwanie i przekazywanie informacji). Wszyscy uczestnicy szkolenia przystąpili do egzaminu, zdali go pomyślnie i ukończyli szkolenie.

 Celem głównym projektu jest: poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez integrację społeczną, rehabilitację zdrowotną, ułatwienie dostępu do rynku pracy, zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, w tym przez osoby zatrudnione...             [czytaj więcej]      ©2009 PCPR w Mielcu | wykonanie: yStudio

    Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności   |   Dokumenty   |   Galeria   |   Archiwum  |   Kontakt